Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn

Gedichten die we voorlezen

Op elke Zenavond leest een deelnemer een van de volgende gedichten voor:

De boeddha zei
Weet dat alle dingen zo zijn:
een luchtspiegeling, een luchtkasteel,
een droom, een verschijnsel,
zonder essentie maar met kenmerken die waarneembaar zijn.

Weet dat alle dingen zo zijn
Als de maan aan een heldere hemel 
weerspiegelt in een helder meer,
hoewel de maan nooit nooit naar dat meer is toe gegaan.

Weet dat alle dingen zo zijn
Als een echo die voortkomt
uit muziek, geluiden en geween,
maar in die echo is geen melodie.

Weet dat alle dingen zo zijn
Zoals een goochelaar illusies schept
van paarden, ossen, karren en andere dingen,
niets is zoals het lijkt.

*********************************************

Wees dan sterk en ga je eigen lichaam binnen;
daar vind je vaste grond om op te staan.
Denk er zorgvuldig over na!
Ga nergens anders heen!
Dit zegt Kabir: doe weg alle gedachten
over ingebeelde zaken
en sta stevig in wat je bent.

Kabir

******************************

Al die jaren dat ik zat te kijken 
op het terras aan de rivier
dacht ik hetzelfde: niet omdat dit uitzicht
zo mooi is, niet om het mooie
moet ik blijven kijken

maar omdat dit landschap met zijn rivier
aan niets anders doet denken
dan aan zichzelf

de rivier neemt mijn gedachten mee
het landschap in - en van alles wat ik zie
weet ik dat het anders had kunnen zijn
maar dat is het niet

Ik kijk naar het water - en of het stil is
en zwart, of rimpelt en glinstert, het doet maar
ik denk: zo is het, dit is hoe het moet

Er drijven eenden tegen het riet, die eenden
daar, in dat riet, er staan wilgen en elzen
die daar, in de bocht van de rivier
alles heeft zijn eigen moment, zijn eigen plek

Er waren oneindig veel mogelijkheden om
een landschap met een rivier te zijn
er is gekozen voor deze ene en deze is goed

Rutger Kopland

***************

Wat mij raakt

Men moet de dingen aan de eigen, stille
ongestoorde ontwikkeling overlaten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen - en daarna baren.....

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat,
zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!

Maar hij komt alleen bij de geduldige
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt
zo zorgeloos stil en wijds...

Men moet geduld hebben
tegen de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben
als afgesloten kamers,
en als boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.

Het komt er op aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken op een goede dag
het antwoord in.

Rainer Maria Rilke

****************************************